Informace pro veřejnost

Ústav soudního lékařství v Plzni se nachází ve dvou budovách a mimo areál Fakultní nemocnice. Pracovny lékařů, sekretářek, histologická a sérologická laboratoř – vila, ul. Lidická 8. Pitevní trakt, pracovny toxikologů a toxikologická laboratoř – Procháskův ústav, ul. Karlovarská 48 (vchod ze dvora).

Telefonní čísla pro komunikaci s lékaři ÚSL:

  • sekretariát přednosty  tel. 377 593 380
  • přednosta  tel. 377 593 382
  • sekretariát primáře  tel. 377 593 385
  • primář tel. 377 593 383

Tělo zemřelé osoby přiváží a z ústavu odváží pracovníci pohřební služby. V pitevním traktu je uloženo v chladícím (mrazícím) boxu. Pokud byla provedena soudní pitva, tělo se vydá pracovníkům pohřební služby až po písemném souhlasu státního zástupce.

Informaci, zda bylo tělo zemřelé osoby převezeno do ÚSL v Plzni, mohou pozůstalí získat v sekretariátu primáře (tel. 377 593 385) nebo v pitevním traktu (kancelář autoptických laborantů tel. 377 593 388).

Oblečení pro zemřelou osobu předají pozůstalí pracovníkům pohřební služby. Úpravu těla zemřelého provádí provozovatel pohřební služby. V ÚSL v Plzni není pietní místnost pro rozloučení se zemřelým (při tomto požadavku je nutné kontaktovat pracovníky pohřební služby).

Úmrtní list vystavuje matriční úřad podle místa úmrtí. Písemné podklady pro jeho vystavení jsou posílány na příslušnou matriku z ÚSL.

Pozůstalí mají právo na pořízení kopie zdravotnické dokumentace nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého. Nutné je kontaktovat Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň (tel. 377 402 202). Ústní informace o výsledku zdravotní pitvy se poskytují pouze nejbližším příbuzným (manžel/manželka, rodiče/prarodiče, sourozenci, děti/vnuci) a to po předchozí telefonické domluvě s lékařem, který zdravotní pitvu provedl. Jméno pitvajícího lékaře lze zjistit v sekretariátu primáře (tel. 377 593 385). Oprávněná osoba požadující informace se musí dostavit do ÚSL osobně (telefonické informace se neposkytují) a musí předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Informace o výsledku soudní pitvy může pitvající lékař poskytnout pouze se souhlasem zadavatele – Policie ČR (orgánů činných v trestním řízení). U závažných trestných činů se informace neposkytují.

Finanční náklady spojené s provedením zdravotní pitvy jsou hrazeny VZP, s provedením soudní pitvy jsou hrazeny Policií ČR (orgány činnými v trestním řízení).

Pokud žádá o provedení chemicko-toxikologického vyšetření soukromá osoba, musí kontaktovat nejprve toxikologickou laboratoř ÚSL (tel. 377 593 391/392).