Informace pro veřejnost

 • Ústav soudního lékařství (ÚSL) se nachází v areálu Bory FN Plzeň (lékaři v budově 66, toxikologická laboratoř v budově 10). Telefonní čísla lékařů a toxikologů je možné získat v sekretariátu primáře (tel. 377 401 458, sperlovae@fnplzen.cz) nebo přednosty (tel. 377 401 466, hanzlovaj@fnplzen.cz).
 • Tělo zemřelého přivážejí k pitvě a odvážejí pracovníci pohřební služby. Tělo je uloženo v chladícím / mrazícím zařízení (budova 67).
 • Informaci, zda tělo zemřelého bylo převezeno k pitvě do ÚSL, mohou pozůstalí získat v sekretariátu primáře (tel. 377 401 458) nebo v kanceláři autoptických / pitevních laborantů (tel. 377 401 467, mobil 720 933 742).
 • V případě provedení soudní pitvy lze tělo zemřelého vydat pracovníkovi pohřební služby po písemném souhlasu dozorujícího státního zástupce.
 • Oblečení pro zemřelého se předává pracovníkům pohřební služby.
 • Úmrtní list vystavuje matriční úřad podle místa úmrtí.
 • V Śiklově ústavu patologie, kde se provádí zdravotní a soudní pitvy, není pietní místnost pro rozloučení se zemřelým. Pozůstalí musí kontaktovat pracovníky pohřební služby.
 • Informace o výsledku zdravotní pitvy se poskytují pouze nejbližším příbuzným (manžel / manželka, rodiče / prarodiče, sourozenci, děti / vnuci), a to po předchozí telefonické domluvě se soudním lékařem, který pitvu provedl. Příbuzný se musí osobně dostavit do budovy 66 ÚSL (telefonické informace se neposkytují) a předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).
 • Pozůstalí mohou kontaktovat i Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň (tel. 377 402 202) a požádat o kopii pitevního protokolu (služba je zpoplatněna).
 • Informace o výsledku soudní pitvy se poskytují nejbližším příbuzným pouze se souhlasem Policie ČR (orgánů činných v trestním řízení), a jen v některých případech.
 • Finanční náklady na provedení zdravotní pitvy nařízené koronerem jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou. Náklady na provedení soudní pitvy jsou hrazeny Policií ĆR (orgány činnými v trestním řízení).
 • Zpoplatnění uložení mrtvého těla nad 48 hod. po pitvě (podle zákona 256/2001 Sb., ve znění platných předpisů):
  Sazba za den mimo dny pracovního klidu a svátky – cena vč. DPH 200,00 Kč (bližší informace je možné nalézt v Ceníku služeb klinik a oddělení FN Plzeň, 55 – Ústav soudního lékařství, strana 37, verze ceníku ZOK-2022/07/15, platná od 1. 8. 2022).
 • Pokud žádá soukromá osoba o provedení chemicko-toxikologického vyšetření, všechny potřebné informace získá v Toxikologické laboratoři ÚSL (tel. 377 402 427, 377 402 247).