Kontakty

Přednosta

MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

DVORAKM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Hynek Řehulka

REHULKAH@fnplzen.cz 

Kontakt na sekretariát


Jaroslava Hanzlová, Eva Šperlová
Tel.: 377 401 466, 377 401 458
hanzlovaj@fnplzen.cz

Bylo tělo zemřelé osoby převezeno do ÚSL v Plzni?
Sekretariát primáře - tel. 377 401 458 

Kopie zdravotnické dokumentace nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého
Oddělení pro komunikaci s veřejností - tel. 377 402 202

Žádáte o provedení chemicko-toxikologického vyšetření?
Toxikologická laboratoř ÚSL - tel. 377 402 247

Další telefonní čísla pro komunikaci s lékaři ÚSL

Sekretariát přednosty - tel. 377 401 466

Přednosta - tel. 377 401 460

Primář - tel. 377 401 459