Kontakty

Přednosta

MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

DVORAKM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Hynek Řehulka

REHULKAH@fnplzen.cz 

Vedoucí zdravotní laborant

Jana FRYČKOVÁ

FRYCKOVAJ@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jaroslava Hanzlová
Tel.: 377 401 466
hanzlovaj@fnplzen.cz

Eva Šperlová
Tel.: 377 401 458
sperlovae@fnplzen.cz

Bylo tělo zemřelé osoby převezeno do ÚSL v Plzni?
Sekretariát primáře - tel. 377 593 385 nebo kancelář autoptických laborantů - tel. 377 593 388

Kopie zdravotnické dokumentace nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého
Oddělení pro komunikaci s veřejností - tel. 377 402 202

Žádáte o provedení chemicko-toxikologického vyšetření?
Toxikologická laboratoř ÚSL - tel. 377 593 391/392

Další telefonní čísla pro komunikaci s lékaři ÚSL

Sekretariát přednosty - tel. 377 593 380

Přednosta - tel. 377 593 382

Primář - tel. 377 593 383