Ústav soudního lékařství (ÚSL) se nachází v areálu Bory FN Plzeň a je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň (FN) a Lékařské fakulty UK v Plzni (LF), zajišťujícím soudně-lékařskou službu v Plzeňském kraji a výuku forenzní medicíny (soudního lékařství) u studentů LF.

Zdravotnickou činnost – provádění pitev u zemřelých osob – zajišťují  zaměstnanci Fakultní nemocnice (sekundáři, primář). Školskou činnost – výuku forenzní medicíny v rámci předmětu "Zdravotnická legislativa, právní problémy a forenzní medicína" a výuku předmětu "Forenzní zubní lékařství" – zajišťují zaměstnanci LF (přednosta ústavu, odborní asistenti).

V ÚSL se provádějí pitvy zdravotní a soudní, a to u osob zemřelých mimo zdravotnické zařízení (např. v bytě, přírodě). V některých případech i u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení (nejčastěji při hospitalizaci pro poranění nebo otravu).

Více zde ...